Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Cam Lâm đã tổ chức giải ngân cho 03 dự án của 03 tổ Hội nghề nghiệp trực thuộc Hội Nông dân các xã Cam Hiệp Nam, Cam Phước Tây và Cam Hải Tây. Tham dự buổi giải ngân có đồng chí Nguyễn Văn Trang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, Hội Nông dân các xã và 24 hộ vay.
Vừa qua, tại Hội trường Mặt trận - Đoàn thể huyện, Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn ủy thác cho 47 đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Vừa qua, tại Hội trường UBND xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa và lãnh đạo địa phương xã Ninh Sim tổ chức lễ Bế giảng lớp đào tạo nghề Kỹ thuật Thú y hệ sơ cấp cho học viên là hội viên nông dân trên địa bàn xã. Tham dự Lễ bế giảng có ông Lê Duy Vũ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp; ông Trương Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa; ông Lê Anh Đức - Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Lê Thiên Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Sim cùng 25 học viên.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tăng cường nhiều biện pháp hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, qua đó giúp hàng trăm nghìn lượt hội viên, nông dân vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Những năm qua, cùng với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
20 năm qua, hoạt động chính sách xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78 của Chính phủ, đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng khó khăn; luôn được Hội Nông dân các cấp quan tâm, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đẩy mạnh công cuộc giảm nghèo trên địa bàn thị xã.
Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Cam Ranh đã tổ chức giải ngân cho Dự án “Nuôi tôm hùm lồng” phường Cam Linh. Tham dự buổi giải ngân có đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố cùng lãnh đạo Đảng ủy, Hội Nông dân phường và 06 hộ vay.
Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Cam Lâm đã tổ chức giải ngân cho Dự án “Trồng mới và cải tạo xoài” xã Cam An Bắc. Tham dự buổi giải ngân có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, Hội Nông dân xã và 06 hộ vay.
Sáng ngày 26/8/2022, tại Hội trường khách sạn Angella, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017 - 2022 và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW, ngày 04/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI). Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và 145 đại biểu là những tập thể, cá nhân nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu đại diện cho hơn 62.000 nông dân sản xuất giỏi toàn tỉnh.

Vừa qua, Hội Nông dân thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017 - 2022 và tổng kết Nghị quyết 29-NQ/HNDTW, ngày 04/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI). Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Phan Thị Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố và 66 hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố.