Bộ máy tổ chức

| |

BỘ MÁY TỔ CHỨC HỘI NÔNG DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

hoa tiet.png (6 KB)

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Trụ sở: 02 Ngô Quyền - TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại: 0258.3560927

- Fax: 0258.3560927

- Email: it.hndkh@gmail.com

- Website: hoinongdankhanhhoa.org.vn

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC:

* Các đồng chí lãnh đạo:

1. Đồng chí Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

2. Đồng chí Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

3. Đồng chí Trương Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

* Các Ban, Văn phòng, Trung tâm tỉnh Hội:

1. Văn phòng

2. Ban Xây dựng Hội

3. Ban Kinh tế - Xã hội

4. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân

6. Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp

* Các huyện, thị, thành Hội:

1. Hội Nông dân huyện Vạn Ninh

2. Hội Nông dân huyện Diên Khánh

3. Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh

4. Hội Nông dân huyện Khánh Sơn

5. Hội Nông dân huyện Cam Lâm

6. Hội Nông dân Thị xã Ninh Hòa

7. Hội Nông dân thành phố Cam Ranh

8. Hội Nông dân thành phố Nha Trang