Hợp tác xã Nông nghiệp xã Diên Lạc tổ chức Đại hội thành viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

| |
Vừa qua, tại Hội trường UBND xã Diên Lạc, Hợp tác xã Nông nghiệp xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và hơn 60 đại biểu đại diện cho bà con nông dân trên địa bàn xã.
17.png (2.15 MB)
Quang cảnh Đại hội
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ qua và bàn các giải pháp để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đặc biệt là tiếp tục tổ chức phát triển các hoạt động dịch vụ sản xuất để bà con nông dân yên tâm tham gia vào Hợp tác xã.
 
18.png (2.29 MB)
 
Với tinh thần dân chủ và đoàn kết, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Hợp tác xã (03 thành viên) và Ban Kiểm soát (03 thành viên). Ông Nguyễn Trường Sanh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Diên Lạc, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 
Phạm Thị Thu Hiền