Lịch công tác tuần từ ngày 01/7/2024 đến ngày 05/7/2024/

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 05/7/2024
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(01/7/2024)

 Sáng

- 6h00: Dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Quảng trường 2/4

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

- 14h00: Họp cấp ủy

- 14h30: Họp Chi bộ tháng 6

- Cấp ủy

- Đảng viên

Thứ 3

(02/7/2024)

Sáng

- 8h00: Tiếp xúc cử tri tại huyện Khánh Sơn

- 8h00: Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã, Luật Du lịch và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh Hợp tác xã – Sở Du lịch – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, giai đoạn 2024-2030 của Liên minh Hợp tác xã tại số 09 Yersin

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

- 14h00: Tiếp xúc cử tri tại thành phố Cam Ranh - Đ/c Hạnh - CT

Thứ 4

(03/7/2024)

Sáng

- 8h00: Tiếp xúc cử tri tại huyện Khánh Vĩnh

- 8h00: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai  nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- 8h00:  Dự Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Công tác 35) tại Hội trường Tỉnh ủy

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Toàn - PCT

 

- Đ/c Toàn - PCT

Chiều

- 14h00: Tiếp xúc cử tri tại huyện Diên Khánh 

- Đ/c Hạnh - CT

Thứ 5

(04/7/2024)

Sáng

- 8h00: Tiếp xúc cử tri tại huyện Cam Lâm - Đ/c Hạnh - CT

Chiều

- 14h00: Tiếp xúc cử tri tại huyện Trường Sa

- 14h00: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2024 tại Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Toàn - PCT

Thứ 6

(05/7/2024)

Sáng

- 8h00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng) tại Hội trường Tỉnh ủy

- 8h00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Cam Lâm và sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024

- Đ/c Hạnh - CT

 

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

- 14h00: Dự họp tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh

- Đ/c Toàn - PCT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp