Lịch công tác tuần từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(17/6/2024)

 Sáng

- 19/5-28/6: Dự họp Quốc Hội khóa XV tại Hà Nội

- Đ/c Hạnh - CT

Chiều

- 14h00: Họp giao ban Thường trực và lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm

 

Thứ 3

(18/6/2024)

Sáng

 

- 8h00: Giao ban các huyện, thị xã, thành Hội tháng 6

 

- 8h00: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng dầu năm Khối Thi đua Công đoàn tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Thường trực, LĐ các ban, VP, TT

 

- Đ/c Phương - Phó CVP

Chiều

- 14h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Nghị định quy định về đất trồng lúa tại Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đ/c Hùng - PCT

Thứ 4

(19/6/2024)

Sáng

   

Chiều

- 14h00: Tập huấn phần mềm công tác Thi đua, khen thưởng

- Đ/c Phương - Phó CVP

Thứ 5

(20/6/2024)

Sáng

- 7h30: Dự lễ phát động phong trào Hội Nông dân Ninh Hòa đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển tại thị xã Ninh Hòa

- 8h00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 81, Sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024 tại huyện Vạn Ninh

- Đ/c Hùng - PCT

 

- Đ/c Toàn - PCT

Chiều

   

Thứ 6

(21/6/2024)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp