Vừa qua, Hội Nông dân xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023 cho 35 đại biểu là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, chi Hội trưởng thôn, tổ trưởng tổ vay vốn.
Sáng ngày 18/5/2023, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân các huyện, thị, thành phố tháng 5 năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đồng chủ trì Hội nghị; lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm Hội Nông dân tỉnh và các huyện, thị, thành Hội.
Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại Đại hội, ông Cao Minh Xuân tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trong 2 ngày (24 – 25/4/2023), Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Hà Hồng Hạnh - Đại biểu Quốc hội, UVBCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Phan Xuân Hòa - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Vĩnh Thạnh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đồng chí Cao Minh Thắng - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thị xã; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân 7 huyện, thành phố trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; lãnh đạo Hội Nông dân huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thị xã; lãnh đạo cấp ủy Đảng của 27 xã, phường và 181 hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 33.700 hội viên nông dân trong toàn thị xã.
Vừa qua, tại Hội trường UBND phường, Hội Nông dân phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường;  đồng chí Nông Sơn Hà – UV.BTV Đảng ủy phường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường.
Trong 2 ngày 06 – 07/4/2023, Hội Nông dân huyện Diên Khánh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố còn lại.
Ngày 09/3/2023, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Diên Xuân khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị cuối cùng của huyện Diên Khánh tổ chức đại hội cấp cơ sở.
Vừa qua, Hội Nông dân huyện Khánh Sơn đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua các xã, thị trấn năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Mấu Xuân Hạnh - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Nông dân huyện cùng lãnh đạo Hội Nông dân 8 xã, thị trấn.
Vừa qua, tại Hội trường Mặt trận và các đoàn thể huyện, Hội Nông dân huyện Cam Lâm đã tổ chức Hội nghị ký kết thi đua các xã, thị trấn năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Thịnh - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Nông dân huyện cùng lãnh đạo Hội Nông dân 14 xã, thị trấn.
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thông tri số 04-TT/TU, ngày 21/10/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trên cơ sở đó Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy ban hành Thông tri về đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, tiến tới đại hội Hội Nông dân cấp huyện.