Vừa qua, Hội Nông dân thành phố Nha Trang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Khánh Hòa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 16 xã, phường trên địa bàn thành phố.
Sáng ngày 28/12/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 11 (Khóa XI); tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đ/c Hà Hồng Hạnh - Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 
Vừa qua, tại Hội trường Khối Đoàn thể huyện, Hội Nông dân huyện Diên Khánh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; đại diện lãnh đạo Đảng ủy và Hội Nông dân 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Chiều ngày 22/12/2022, Hội Nông dân huyện Cam Lâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Trần Xuân Tây, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; đại diện lãnh đạo Đảng ủy và Hội Nông dân 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Vừa qua, Hội Nông dân huyện Khánh Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Mấu Thị Thị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Cao Minh Khánh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện và lãnh đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Sáng ngày 20/12/2022, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân; tổng kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và công tác ủy thác với ngân hàng năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể chính trị huyện; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành và lãnh đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Sáng ngày 15/12/2022, Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; lãnh đạo Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn thị xã.
Sáng ngày 06/12/2022, Hội Nông dân huyện Diên Khánh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Mạnh Hoài - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện và chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 14/11/2022, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác Hội năm 2022 cho 133 đồng chí là cán bộ chuyên trách các huyện, thị, thành Hội và chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn. Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Võ Thị Kim Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các phòng, khoa Trường Chính trị; lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm Hội Nông dân tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, từ ngày 18/10 – 26/10/2022, Hội Nông dân tỉnh thành lập 03 Đoàn kiểm tra gồm: Thường trực; lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và hoạt động phối hợp với các Ngân hàng đối với 8 huyện, thị, thành Hội và 08 cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh.