Vừa qua, Hội Nông dân xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền nội dung Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và một số chế định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Luật Đất đai 2013 cho 95 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân của 8 chi Hội trên địa bàn xã. Thành phần hội viên nông dân tham gia buổi tập huấn là những hộ bị ảnh hưởng của việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua xã Vạn Bình.
Nhằm nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong việc tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo tại địa phương, cũng như nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ Hội cơ sở, thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở. Từ ngày 09/8 - 15/8/2022, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và công tác trợ giúp pháp lý cho 400 cán bộ Hội cơ sở và thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Vừa qua, Hội Nông dân huyện Cam Lâm đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW, ngày 23/02/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo; sơ kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện Cam Lâm (11/4/2007 - 11/4/2022). Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện và các ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Ngày 05/8/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân các huyện, thị, thành Hội tháng 8 năm 2022 tại xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Lê Quốc Toàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đồng chủ trì Hội nghị; cùng lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm, các huyện, thị, thành Hội và lãnh đạo địa phương xã Sơn Trung.
Vừa qua, Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022 và tham quan mô hình kinh tế ở xã Ninh Sơn. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tư – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo các ban ngành, Mặt trận và đoàn thể thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các xã, phường. Đ/c Trương Thanh Hòa – Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa cùng đồng chí Nguyễn Công Tính - Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị.
Vừa qua, Hội Nông dân thành phố Nha Trang đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (khóa XI); sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW ngày 23/02/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa V) về tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các ban ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các xã, phường; các tập thể được khen thưởng. Đ/c Lê Hàng Nhật Tuấn – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cùng đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị. 
Chiều ngày 15/7/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 10 (Khóa XI) nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Cao Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí UVBCH Hội Nông dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Hà Hồng Hạnh – Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị.
Vừa qua, Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” phường Ninh Hà. Tham dự Lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Công Tính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân phường, chi Hội trưởng, chi Hội phó nông dân các chi hội và 30 thành viên của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” phuờng.

Căn cứ Quy định số 113-QĐ/TU, ngày 04/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Hội Nông dân tỉnh. Chiều ngày 30/6/2022, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Hồng Hạnh – Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân & Giáo dục nghề nghiệp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Vừa qua, Hội Nông dân phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh tổ chức Lễ ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Nuôi tôm hùm lồng” thuộc Chi Hội Tổ Dân phố Lợi Thịnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Nữ Duy Hiền - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Cao Nho Trí - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Võ Thị Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND phường; chi Hội trưởng các chi Hội trực thuộc  và các thành viên tham gia Tổ Hội.