Vừa qua, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật theo tinh thần Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho 140 cán bộ, hội viên nông dân nòng cốt trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 28/4, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các đồng chí lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Vừa qua, tại Hội trường Mặt trận và các đoàn thể huyện, Hội Nông dân huyện Cam Lâm đã tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021 cho 14 cơ sở Hội. Đồng chí Phạm Hồng Thịnh, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì Hội nghị.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn có chuyển biến tích cực, sản xuất nông lâm thủy sản duy trì được tốc độ tăng trưởng hàng năm; công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề ngày càng phát triển. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ở hầu hết các vùng miền được cải thiện rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn được giữ vững. Tuy nhiên, quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn đã làm nảy sinh nhiều vấn đề cần được giải quyết. Trong đó tình hình khiếu nại, tố cáo của nông dân diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn nông thôn.

Thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020” (gọi tắt là Đề án). Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đã đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án.

Ngày 28/12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020” (gọi tắt là QĐ 2045). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm tỉnh Hội; lãnh đạo các huyện, thị, thành Hội và các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

Ngày 24/12/2020, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 81 tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các ban, Văn phòng, Trung tâm Tỉnh Hội, lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cán bộ cơ sở Hội, chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở cơ sở.

Vừa qua, tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Cam Thuận, Hội Nông dân thành phố Cam Ranh đã có buổi giám sát UBND phường về thực hiện Quyết định số 81/2014 ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.

Vừa qua, Hội Nông dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2018-2020. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các ban của Hội Nông dân tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố.

Vừa qua, tại Hội trường UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” trên địa bàn huyện.