Thường trực Tỉnh Hội

| |
HANH - PCT.jpg (248 KB)

Họ và tên: Hà Hồng Hạnh

Chức danh: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

TU - PCT.jpg (219 KB)

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tư

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa