Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 4054/KH-UBND ngày 16/7/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

| |
Số ký hiệu:
KH-40/HNDT
Ngày ban hành:
17/05/2024
Trích yếu:
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 4054/KH-UBND ngày 16/7/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác