Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội

| |
Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/HNDTW, ngày 02/5/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2024. Ngày 25/6/2024, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội tại thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang cho 230 học viên là cán bộ chi, tổ Hội và hội viên nông dân. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Xuân Trường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Ban Xây dựng Hội Hội Nông dân tỉnh; Thường trực Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang.
z5572179111737_475bf484065306eb85bf37c73b1df2ff.jpg (206 KB)
Quang cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe nội dung các chuyên đề chính như: Khái quát chung về công tác giám sát và phản biện xã hội của Đảng theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Công tác giám sát và phản viện xã hội của Hội Nông dân Việt Nam theo Hướng dẫn số 637-HD/HNDTW, ngày 14/7/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Khái quát chung về giám sát thực hiện pháp luật về quản lý vật tư nông nghiệp và giới thiệu, quán triệt một số văn bản của Chính phủ, các bộ ngành liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp; Hướng dẫn phương pháp, quy trình giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp.

z5572179119737_bf834b0cb4b492fae176c3e5ca71253d.jpg (186 KB)

 Đ/c Lê Xuân Trường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Lê Quốc Toàn khẳng định công tác giám sát và phản biện xã hội là một chức năng quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó Hội Nông dân là một chủ thể rất quan trọng, phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội sẽ góp phần to lớn vào việc hoạch định các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đây cũng là nhiệm vụ quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân nói chung và hội viên nông dân nói riêng, qua đó củng cố niềm tin của giai cấp nông dân với Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội ở nông thôn. Đồng thời yêu cầu các học viên thể hiện tinh thần trách nhiệm trong học tập, thực hiện tốt quy định về thời gian lên lớp, ghi chép các chuyên đề đầy đủ, tích cực phát biểu ý kiến trao đổi kinh nghiệm trong công tác giám sát và phản biện xã hội của Hội, góp phần đạt kết quả cao của Lớp tập huấn.

z5572179099328_450d494d5e1cd43dbe686bc84f57114e.jpg (233 KB)

Đ/c Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu quán triệt lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các nội dung về nghiệp vụ công tác giám sát và phản biện xã hội của Hội, phương pháp giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp; mà còn giúp chúng ta trao đổi, có thêm kiến thức, kinh nghiệm để làm tốt nhiệm vụ của Hội tại địa phương mình.

Khánh Thảo

Tin tức khác