Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa lần thứ 6 (khóa XI), nhiệm kỳ 2023 - 2028

| |
Sáng ngày 15/5/2024, Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (khóa XI) nhằm bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân thị xã, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Hội nghị có các đồng chí UVBCH Hội Nông dân thị xã. Đồng chí Nguyễn Công Tính - Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân thị xã và đồng chí Nguyễn Ngọc Phụng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã đồng chủ trì Hội nghị.
3.png (2.42 MB)
Quang cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã đã tiến hành bầu bổ sung 02 ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với đồng chí Trần Trung Nghĩa - Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã và đồng chí Nguyễn Đỗ Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Thủy. Kết quả đến nay, Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã nhiệm kỳ 2023 - 2028 có 37 ủy viên.
 
4.png (2.19 MB)
Các đồng chí trúng cử bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành (ở giữa) ra mắt tại Hội nghị
 
Cũng trong Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa giới thiệu 05 đồng chí để bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phụng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân thị xã, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
5.png (2.14 MB)
Ra mắt các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
Thu Thủy