Lịch công tác tuần từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(31/5/2021)

Sáng

-7h5: Chào cờ

- 8h: Dự họp Ủy ban bầu cử của tỉnh

 

-CB, CC, VC

- Đ/c Trung - CT

 

Chiều

   

Thứ 3

(01/6/2021)

Sáng

- 8h: Họp Ban Thường vụ - Thành viên

Chiều

   

Thứ 4

(02/6/2021)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 5

(03/6/2021)

Sáng

- 8h30: Họp triển khai giải pháp hỗ trợ tiêu thụ xoài Cam Lâm tại Sở Công thương

- Đ/c Toàn - GĐ TT

Chiều

- 14h: Họp Ủy ban thường kỳ tháng 5 - Đ/c Hạnh - PCT

Thứ 6

(04/6/2021)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp