Lịch công tác tuần từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(31/10/2022)

 Sáng

- Ngày 20/10 - 18/11: Dự họp Quốc Hội kỳ thứ 4 tại Hà Nội

- Tham gia lớp bồi dưỡng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Ngày 31/10 -  04/11)

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Tư - PCT, đ/c Toàn - PCT, đ/c Hùng - PCT, đ/c Phương - PCVP

Chiều

-15h: Dự Hội nghị quán triệt Nq số 12 “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân”

- Đ/c Hiếu - TB XDH

Thứ 3

(01/11/2022)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 4

(02/11/2022)

Sáng

Tham gia đoàn giám sát NHCSXH tỉnh tại xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh

- Ban KTXH

Chiều

   

Thứ 5

(03/11/2022)

Sáng

Tham gia đoàn giám sát NHCSXH tỉnh tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang - Ban KTXH

Chiều

   

Thứ 6

(04/11/2022)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp