Lịch công tác tuần từ ngày 29/4/2024 đến ngày 03/5/2024

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 03/5/2024
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(29/4/2024)

 Sáng    

Chiều

   

Thứ 3

(30/4/2024)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 4

(01/5/2024)

Sáng

- Từ ngày 1-3/5: Dự Họp Quốc hội khóa XV - Đ/c Hạnh - CT

Chiều

   

Thứ 5

(02/5/2024)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 6

(03/5/2024)

Sáng

   

Chiều

- 14h00: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2024

- 14h00: Họp Cấp ủy

- 14h30: Họp Chi bộ

- Đ/c Hùng - PCT

- Thành viên

- Đảng viên

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp