Lịch công tác tuần từ ngày 29/11/2022 đến ngày 03/12/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/11/2022 đến ngày 03/12/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(29/11/2022)

 Sáng

-Ngày 28 - 29: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

 

-Ngày 28 - 29: Tập huấn chuỗi giá trị tại Khánh Sơn; Khánh Vĩnh

-8h: Tập huấn Khảo sát về mất cân bằng khi sinh

- Đ/c Hạnh - CT, đ/c Toàn - PCT, đ/c Duyên - PCVP

- Ban KTXH

- Ban KTXH

Chiều

   

Thứ 3

(30/11/2022)

Sáng

-Đưa đoàn Trung ương Hội đi Ninh Hòa; Cam Lâm

-Tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội

- Đ/c Hùng - PCT

- Đ/c Uyên - PB XDH, đ/c Minh - CV Ban XDH

Chiều

   

Thứ 4

(01/12/2022)

Sáng

-Bế giảng lớp nghề tại xã Ninh Sim- Ninh Hòa

-Bế giảng lớp nghề tại xã Thành Sơn; xã Ba Cụm Nam - Khánh Sơn

- Đ/c Vũ - GĐ TT

- Đ/c Huy - PGĐ TT

Chiều

   

Thứ 5

(02/12/2022)

Sáng

-Ngày 01 - 02: Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tư vấn hướng nghiệp - Đ/c Vũ  - GĐ TT

Chiều

   

Thứ 6

(03/12/2022)

Sáng

-7h30: Dự Lễ hoàn công Bia ghi nhớ sự kiện Tết mậu thân 1986 - Đ/c Toàn - PCT

Chiều

-13h30: Họp UBND tỉnh thường kỳ

-14h: Dự hội thảo kế hoạch nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp tỉnh

- Đ/c Hùng - PCT

- Đ/c Toàn - PCT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp