Lịch công tác tuần từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(29/11/2021)

Sáng

- Tham gia đoàn sở Lao động TBXH giám sát NĐ 68 tại Khánh Sơn

- Đ/c Hường - CVP

Chiều

   

Thứ 3

(30/11/2021)

Sáng

- 8h30: Dự hội thảo Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

- Đ/c Tuấn - TB KTXH

Chiều

- 14h: Dự hội nghị tổng kết, xét thi đua khối Công đoàn cơ sở  MTTQ & TCCTXH

- Đ/c Vũ - TB TG, đ/c Dương - PB KTXH

Thứ 4

(01/12/2021)

Sáng

   

Chiều

- 16h: Họp Ban chỉ đạo trung tâm cứu trợ Covid-19

- Đ/c Hạnh - CT

Thứ 5

(02/12/2021)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 6

(03/12/2021)

Sáng

- 9h: Chúc mừng ngày thành lập Hội Cựu chiến binh

- Thường trực, VP

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp