Lịch công tác tuần từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(28/6/2021)

Sáng

-7h5: Chào cờ

- CB, CC, VC

Chiều

-14h: Họp Thường trực, kế toán

-Thường trực; Kế toán cơ quan, Trung tâm, Quỹ HTND

Thứ 3

(29/6/2021)

Sáng

-8h: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh

 

-8h: Dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác giám sát, tiếp công dân

-Từ ngày 29-03/7/2021: Dự hội nghị đại biểu Quốc hội khoá XV tại Huế

- Đ/c Trung - CT, đ/c Hạnh - PCT

- Ban TCKT

- Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

-14h: Tập huấn Quỹ Hỗ trợ nông dân - CB, CC, VC

Thứ 4

(30/6/2021)

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ 5

(01/7/2021)

Sáng

-8h: Hội nghị sơ kết hoạt động cơ quan, công đoàn 6 tháng đầu năm

- CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 6

(02/7/2021)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp