Lịch công tác tuần từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(27/12/2021)

Sáng

   

Chiều

- 14h: Họp đảng đoàn - Thành viên

Thứ 3

(28/12/2021)

Sáng

- 8h: Giám sát UBND huyện Diên Khánh

- 8h: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội huyện Khánh Vĩnh

 

- 8h: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội huyện Diên Khánh

- 8h: Dự Hội nghị phổ biến các giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Tư - PCT, đ/c Vũ - TB TG

- Đ/c Tuấn - TB KTXH

- Đ/c Trung - CV Ban KTXH

Chiều

- 14h: Làm việc với UBND tỉnh - Đ/c Hạnh - CT

Thứ 4

(29/12/2021)

Sáng

- 8h: Họp đoàn ĐBQH - Đ/c Hạnh - CT

Chiều

- 14h: Hội ý Thường trực, Chánh Văn phòng, Kế toán  

Thứ 5

(30/12/2021)

Sáng

- 8h: Hội nghị CB, CC, VC - CB, CC, VC

Chiều

- 14h: Họp đoàn giám sát ĐBQH

- 14h: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội thành phố Nha Trang

- 19h30: Dự Chương trình nghệ thuật Khánh Hòa niềm tin và khát vọng

- Đ/c Hạnh - CT

 

- Đ/c Vũ - TB TG

Thứ 6

(31/12/2021)

Sáng

-8h: Dự hội nghị trực tuyến Xây dựng và phát triển Khánh Hoà

- Đ/c Hạnh - CT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp