Lịch công tác tuần từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(26/9/2022)

 Sáng

- 7h30: Họp Đảng đoàn góp ý dự thảo Đề án của Bộ Chính trị

- 8h30: Dự họp góp ý dự thảo Đề án của Bộ Chính trị tại Ban Dân vận tỉnh

-Thành viên

-Thường trực; Đ/c Hiếu-TBXDH

Chiều

 - 14h: Dự họp kiểm tra dân chủ pháp luật - Đ/c Hiếu-TBXDH

Thứ 3

(27/9/2022)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc Hội

- 8h30: Họp đoàn giám sát

- Kiểm tra Qũy Hỗ trợ Nông dân thành phố Nha Trang

- Đ/c Hạnh - CT

- Thành viên

- Thành viên

Chiều

   

Thứ 4

(28/9/2022)

Sáng

- Dự họp Ủy ban Kinh tế Quốc Hội (từ ngày 28-30/9)

- Kiểm tra Qũy Hỗ trợ Nông dân thành phố Cam Ranh

- Đ/c Hạnh - CT

- Thành viên

Chiều

   

Thứ 5

(29/9/2022)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 6

(30/9/2022)

Sáng

-14h: Dự hội nghị Đại hội Thể dục thể thao

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp