Lịch công tác tuần từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(26/4/2021)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 3

(27/4/2021)

Sáng

- 8h: Tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ

- Trung tâm HTND

Chiều

- 14h: Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

- Đ/c Trung - CT

Thứ 4

(28/4/2021)

Sáng

- 8h: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

- 8h: Gặp mặt Đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

- CB, CC, VC

- Đ/c Trung - CT, đ/c Hạnh - PCT

Chiều

- 14h: Khảo sát điểm hoạt động khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - xã hội tỉnh

- Đ/c Tư - PCT, Văn phòng

Thứ 5

(29/4/2021)

Sáng

- 5h30: Dự Lễ viếng nghĩa trang Liệt sỹ Hòn Dung - Thường trực

Chiều

- 14h: Họp cấp uỷ

- 14h30: Họp Chi bộ

- Chi ủy viên

- Đảng viên

Thứ 6

(30/4/2021)

Sáng

NGHỈ LỄ  

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp