Lịch công tác tuần từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(25/4/2022)

 Sáng

- 8h30: Dự hội nghị ký kết Chương trình phối hợp với Ban dân tộc tỉnh

- 8h: Dự hội nghị quán triệt nhiệm vụ Diễn tập phòng thủ tại Diên Khánh

- Đ/c Hạnh - CT, Trưởng các ban

- Đ/c Tư - PCT

Chiều

- 15h: Họp đảng đoàn

- Thành viên

Thứ 3

(26/4/2022)

Sáng

- 8h: Dự tập huấn phần mềm quản lý hội viên

- CB, CC, VC

Chiều

- 13h30: Dự tập huấn phần mềm quản lý hội viên

- 13h30: Dự hội thảo phát triển bền vững nuôi biển công nghiệp Khánh Hoà

- CB, CC, VC

- Đ/c Toàn - GĐ TT

Thứ 4

(27/4/2022)

Sáng

- 8h: Họp trực tuyến UB kinh tế Quốc hội

- 8h: Làm việc với Sở Khoa học công nghệ

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Hùng - PCT, đ/c Toàn - GĐTT, đ/c Tuấn - TB KTXH, đ/c Dương - PB KTXH

Chiều

- 14h: Họp cấp uỷ

- 14h30: Họp Chi bộ, tiến hành công tác quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Thành viên

- Đảng viên

Thứ 5

(28/4/2022)

Sáng

- 8h: Dự hội thi “Nhà Nông đua tài huyện Khánh Vĩnh  

Chiều

   

Thứ 6

(29/4/2022)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp