Lịch công tác tuần từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(25/10/2021)

Sáng

- Dự họp Quốc Hội (20/10 - 30/10)

- 7h30: Họp Chi uỷ

- 8h: Họp Chi bộ, kiểm tra đảng viên

- Đ/c Hạnh - PCT PT

- Thành viên

- Đảng viên

Chiều

   

Thứ 3

(26/10/2021)

Sáng

   

Chiều

 - Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh - Đ/c Hạnh - PCT PT

Thứ 4

(27/10/2021)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 5

(28/10/2021)

Sáng

- Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND phường Cam Nghĩa

- Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND TP Cam Ranh

- Thành viên đoàn kiểm tra

Chiều

   

Thứ 6

(29/10/2021)

Sáng

- Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND xã Sông Cầu

- Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND huyện Khánh Vĩnh

- Thành viên đoàn kiểm tra

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp