Lịch công tác tuần từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(24/01/2022)

Sáng

Thăm và tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo cán bộ Hội các thời kỳ

-Đ/c Tư-PCT, VP; BTG

Chiều

   

Thứ 3

(25/01/2022)

Sáng

- Lao động, vệ sinh cơ quan - CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 4

(26/01/2022)

Sáng

-8h: Ký kết Chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh

- Thường trực, LĐ các ban

Chiều

-14h: Họp cấp uỷ

-14h30: Họp Chi bộ

- Ủy viên

- Đảng viên

Thứ 5

(27/01/2022)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 6

(28/01/2022)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp