Lịch công tác tuần từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(23/5/2022)

 Sáng

-Từ ngày 25/5 đến 18/6: Dự họp Quốc hội tại Hà Nội

- Đ/c Hạnh - CT

Chiều

   

Thứ 3

(24/5/2022)

Sáng

   

Chiều

-14h: Dự hội nghị công bố và trao quyết định của Trung ương hội về công tác cán bộ

-14h30: Họp Chi bộ; Sinh hoạt chuyên đề tháng 5

- CB, CC, VC

- CB, CC, VC

Thứ 4

(25/5/2022)

Sáng

-8h: Dự hội nghị chủ chốt Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

- Đ/c Toàn - PCT

Chiều

   

Thứ 5

(26/5/2022)

Sáng

-Từ ngày 26/5 đến 3/6: Dự hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân tại Sơn La

- Đ/c Tư - PCT, đ/c Vũ - TB TG

Chiều

   

Thứ 6

(27/5/2022)

Sáng

-8h: Dự hội nghị tư vấn pháp luật tại Công đoàn viên chức tỉnh

-Đ/c Dương-PBKT-XH,đ/c Khánh-CV BTCKT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp