Lịch công tác tuần từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(22/8/2022)

 Sáng    

Chiều

-14h: Dự họp tại Tỉnh ủy

-14h: Họp cấp ủy

-Từ ngày 22- 28: Tập huấn công tác dân quân tự vệ

- Đ/c Hạnh - CT

- Thành viên

- Đ/c Minh, đ/c Thúy, đ/c Đạt, đ/c Vi, đ/c Hà (TT)

Thứ 3

(23/8/2022)

Sáng

-8h: Họp cơ quan - CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 4

(24/8/2022)

Sáng

-8h: Dự hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm

-8h: Dự hội nghị tập huấn Công đoàn 2022

- Đ/c Toàn - PCT

- Đ/c Vũ - GĐ TT, đ/c Hường  - CVP

Chiều

-14h: Dự hội nghị Công bố quyết định về công tác cán bộ tại UBMT tỉnh

-14h: Dự hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ DTKVPT

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Tư - PCT

Thứ 5

(25/8/2022)

Sáng

   

Chiều

-14h: Dự họp tại Tỉnh ủy

-14h: Chạy chương trình Hội nghị tổng kết Phong trào NDSXKD giỏi

-16h: Dự hội nghị ký kết Chương trình phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Đ/c Hạnh - CT

- CB, CC, VC

- Đ/c Hạnh - CT

Thứ 6

(26/8/2022)

Sáng

-Hội nghị tổng kết 5 năm Phong trào NDSXKD giỏi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2022

- CB, CC, VC

Chiều

-13h30: Đi công tác tại Bình định (Từ ngày 26-28/8) - Đ/c Hạnh - CT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp