Lịch công tác tuần từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(15/5/2023)

 Sáng

-Ngày 22/5 -23/6: Dự kỳ họp Quốc hội khóa XV 

- Đ/c Hạnh - CT

Chiều

-14h: Họp góp ý báo cáo Chính trị của Trung Ương Hội

-15h: Họp Ban điều hành Qũy Hỗ trợ nông dân

- Thường trực, Trưởng ban

- Thành viên

Thứ 3

(16/5/2023)

Sáng

-8h: Duyệt hồ sơ Đại hội Hội Nông dân huyện Khánh Sơn

- Đ/c Tư - PCT, đ/c Toàn - PCT, đ/c Hiếu - TB XDH, đ/c Hường - CVP

Chiều

   

Thứ 4

(17/5/2023)

Sáng

-7h30: Dự Lê phát động thí điểm biển mô hình nuôi trồng công nghệ cao tại Cam Ranh

- Đ/c Toàn - PCT

Chiều

-14h: Dự hội nghị quán triệt Chỉ thị 15 và Chỉ thị 18 của Tỉnh ủy

- Đ/c Hùng - PCT

Thứ 5

(18/5/2023)

Sáng

-Ngày 25,26: Dự đại hội Công đoàn viên chức tỉnh - Đ/c Vũ - GĐ TT

Chiều

-14h: Họp cấp ủy

-14h30: Họp Chi bộ

 

- Đảng viên

Thứ 6

(19/5/2023)

Sáng

   

Chiều

-14h: Dự hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Công an tỉnh giai đoạn 2023 - 2025

- Đ/c Toàn - PCT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp