Lịch công tác tuần từ ngày 21/8/2023 đến ngày 26/8/2023

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 26/8/2023
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(21/8/2023)

 Sáng

- 8h: Duyệt Hồ sơ Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Từ ngày 21-22/8)

- Thường trực, Ban Xây dựng hội, Văn phòng

Chiều

   

Thứ 3

(22/8/2023)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 4

(23/8/2023)

Sáng

- 8h00: Họp Thường trực, lãnh đạo các ban báo cáo tiến độ công tác tổ chức Đại hội

- 8h00: Dự họp Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tại Hội Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh

- 8h00: Họp thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” tại Báo Khánh Hòa

- Thường trực, LĐ các ban

 

- Đ/c Tuấn - TB KTXH

 

- Đ/c Duyên - PVP

Chiều

   

Thứ 5

(24/8/2023)

Sáng

- 8h00: Bế giảng lớp nghề tại Ninh Tây - Đ/c Huy - PGĐ TT

Chiều

- 13h30: Dự Hội nghị Sơ kết Công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 tại Tỉnh ủy Khánh Hòa

- 14h30: Bế giảng lớp Diên Tân, Diên Khánh

- Đ/c Toàn - PCT

 

- Đ/c Vũ  - GĐTT

Thứ 6

(25/8/2023)

Sáng

- 8h00: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tại Tỉnh ủy Khánh Hòa

- Đ/c Hạnh - CT

Chiều

   

 - Thứ 7 (26/8/2023): 

+ 8h00: Dự Hội nghị toàn quốc lần thứ I triển khai luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV tại Hội đồng nhân dân tỉnh - Đ/c Hạnh - CT

+ 8h30: Bế giảng lớp nghề tại xã Khánh Hiệp - Đ/c Vũ (GĐ TT), đ/c Huy (PGĐ TT)

+ 8h30: Bế giảng lớp nghề tại xã Sơn Hiệp và xã Sơn Lâm - Đ/c Vũ (GĐ TT), đ/c Huy (PGĐ TT)

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp