Lịch công tác tuần từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(19/12/2022)

 Sáng

-8h: Dự hội nghị tổng kết các hoạt động CLB LTHTGN của dự án VIEO71

- Đ/c Hường - CVP

Chiều

   

Thứ 3

(20/12/2022)

Sáng

-8h: Dự hội nghị tổng kết công tác hội huyện Khánh Vĩnh - Đ/c Tư - PCT

Chiều

   

Thứ 4

(21/12/2022)

Sáng

-5h30: Viếng nghĩa trang Liệt sỹ Hòn Dung

-8h: Dự hội nghị tổng kết công tác hội huyện Khánh Sơn

-8h: Dự hội nghị phổ biến các giải pháp đạt giải thưởng sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh

- Thường trực

- Đ/c Hùng - PCT

- Đ/c Tuấn - TB KTXH

Chiều

-14h: Tham gia đoàn công tác tiễn tàu và tặng quà Tết Trường Sa - Đ/c Toàn - PCT

Thứ 5

(22/12/2022)

Sáng

-8h: Dự hội nghị phổ biến các giải pháp đạt giải thưởng sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh

- Đ/c Tuấn - TB KTXH

Chiều

-14h: Dự hội nghị tổng kết công tác hội huyện Cam Lâm - Đ/c Hùng - PCT, đ/c Hiếu - TB XDH

Thứ 6

(23/12/2022)

Sáng

-8h: Dự hội nghị tổng kết công tác hội huyện Diên Khánh - Đ/c Toàn - PCT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp