Lịch công tác tuần từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(18/7/2022)

 Sáng    

Chiều

-14h00: Họp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ

- Thường trực, LĐ các ban

Thứ 3

(19/7/2022)

Sáng

-8h00: Dự hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân huyện Khánh Sơn

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

   

Thứ 4

(20/7/2022)

Sáng

-8h30: Họp phân công nhiệm vụ Phiên chơ Nông sản

- Thường trực, CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 5

(21/7/2022)

Sáng

Dự hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (ngày 21, 22/7/2020)

- Thường trực

Chiều

   

Thứ 6

(22/7/2022)

Sáng

-8h00: Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tại UBND tỉnh

-8h30: Dự hội nghị trực tuyến 6 tháng đầu năm giữa Hội NDVN và Bưu điện Việt Nam

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Toàn - PCT, Trưởng các ban

Chiều

-14h00: Dự quán triệt Nghị quyết 55 của Quốc hội khóa XV

- Thường trực

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp