Lịch công tác tuần từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(18/4/2022)

 Sáng  Từ ngày 18 - 22/4: Tập huấn công tác Môi trường tại Hà Nội - Đ/c Hùng - PCT, đ/c Tuấn - TB KTXH

Chiều

 -16h45: Họp Ban Chỉ đạo Trung tâm cứu trợ tỉnh  - Đ/c Hạnh - CT

Thứ 3

(19/4/2022)

Sáng

- 8h: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

- Đ/c Hạnh - CT

Chiều

   

Thứ 4

(20/4/2022)

Sáng

- 8h: Dự Hội nghị giao ban, đánh giá công tác Q1 tại Tỉnh ủy

- Đ/c Tư - PCT

Chiều

 - 14h: Họp Ban Thường vụ  - UVBTV

Thứ 5

(21/4/2022)

Sáng

- 7h: Dự hội thi “Nhà nông đua tài” tại thị xã Ninh Hòa

- 8h: Dự họp Ban Chỉ đạo 35 (từ ngày 21-23/4)

- Ngày 21 - 22/4: Tham gia BGK Hội thi nhà nông đua tài tại Thị xã Ninh Hòa

Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Tư-PCT, Vũ-TBTG

- Đ/c Phương - PB TCKT, đ/c Uyên - PB TG

Chiều

   

Thứ 6

(22/4/2022)

Sáng

 - 8h: Dự Hội nghị thông tin về tình hình thời sự Nga - Ukraina tại 46 Trần Phú

 - Thường trực; đ/c Vũ -TBTG

Chiều

 - 13h30: Dự hội thi “Nhà nông đua tài” tại huyện Khánh Sơn  - Đ/c Tư-PCT; đ/c Vũ-TBTG; đ/c Hường-CVP

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp