Lịch công tác tuần từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(17/10/2022)

 Sáng

-8h: Họp đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân

- Họp Ban điều hành Qũy Hỗ trợ Nông dân

-Ngày 17 - 21/10: Tham gia lớp tập huấn giảng viên kiêm chức tại Quảng Nam

- Thành viên

- Thành viên

- Đ/c Hùng - PCT, đ/c Vũ - GĐTT

Chiều

-14h: Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

-15h30: Họp tổ nữ công

- Đ/c Toàn - PCT

- Cán bộ nữ cơ quan

Thứ 3

(18/10/2022)

Sáng

-8h: Kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân huyện Diên Khánh

- Thành viên đoàn 1

Chiều

   

Thứ 4

(19/10/2022)

Sáng

-8h: Kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân huyện Khánh Sơn

-8h: Kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân huyện Cam Lâm

- Thành viên đoàn 1

- Thành viên đoàn 2

Chiều

   

Thứ 5

(20/10/2022)

Sáng

- Ngày 20 - 18/11: Dự họp Quốc Hội kỳ thứ 4 tại Hà Nội

- Ngày 20 - 21/10: Diễn tập phòng thủ tại Vạn Ninh

- 8h: Kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân TP Nha Trang

- 9h: Chúc mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp PNVN

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Tư - PCT

- Thành viên đoàn 2

- Đ/c Toàn - PCT, VP

Chiều

   

Thứ 6

(21/10/2022)

Sáng

- 8h: Kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân huyện Khánh Vĩnh

- Thành viên đoàn 2

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp