Lịch công tác tuần từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(17/01/2022)

Sáng

   

Chiều

- 14h: Họp giao ban kỳ 4 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

- Đ/c Dương - PB KTXH

Thứ 3

(18/01/2022)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị tổng kết công tác Dân vận Tỉnh uỷ

- Đ/c Tư - PCT

Chiều

- 14h: Họp giao ban - Thường trực, LĐ các ban

Thứ 4

(19/01/2022)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị trực tuyến lấy ý kiến báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 tại UBND tỉnh

- 8h: Dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ

- Đ/c Tư - PCT

- Đ/c Vũ - TB TG

Chiều

- 14h: Dự diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia năm 2021 - Đ/c Tuấn - TB KTXH

Thứ 5

(20/01/2022)

Sáng

- 8h: Hội nghị tổng kết Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021

- Thường trực, LĐ các ban

Chiều

   

Thứ 6

(21/01/2022)

Sáng

- Thăm, tặng quà hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Khánh Vĩnh, huyện Cam Lâm

- Thường trực, VP, BTG, đ/c Khánh - Ban TCKT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp