Lịch công tác tuần từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(16/5/2022)

 Sáng

-8h: Hội ý Thường trực, Văn phòng, BKTXH, Trung tâm

-7h30: Dự hội nghị chuyển đổi số tỉnh Khánh Hoà

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Vũ - TB TG

Chiều

-14h: Dự họp Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đ/c Hạnh - CT

Thứ 3

(17/5/2022)

Sáng

-8h: Dự họp Đoàn Đại biểu Quốc hội

-8h: Bồi dưỡng, hướng dẫn khung diễn tập tại Khánh Sơn

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Tư - PCT

Chiều

   

Thứ 4

(18/5/2022)

Sáng

-8h: Dự hội nghị trực tuyến NQ 06

-8h30: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai NQ 11

-7h30: Dự hội thảo và giao lưu ngày KHCN

- Đ/c Hạnh - CT, đ/c Toàn - PCT

- Đ/c Hùng - PCT

- Đ/c Hường - CVP

Chiều

-14h: Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Đoàn Đại biểu Quốc hội

- Đ/c Hạnh - CT

Thứ 5

(19/5/2022)

Sáng

-8h: - Họp ban Thường vụ

- Giao ban Thường trực với các ban chuyên môn

- Thành viên

- Thường trực, LĐ các ban

Chiều

-14h: Dự hội nghị trực tuyến tại Tỉnh uỷ - Đ/c Tư - PCT, đ/c Vũ - TB TG

Thứ 6

(20/5/2022)

Sáng

-8h: Giao ban các huyện, thị, thành Hội tháng 5 tại Cam Ranh

-Đ/c Tư-PCT, đ/c Hùng-PCT, Trưởng các ban

Chiều

-14h: Dự họp Đảng uỷ khối - Đ/c Hạnh - CT, đ/c Toàn - PCT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp