Lịch công tác tuần từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(15/8/2022)

 Sáng

- Ngày 15-16/8: Tham dự Hội thi Nhà nông đua tài khu vực 3 tại Gia Lai

- Đ/c Hạnh - CT, đ/c Tư - PCT, đ/c Hiếu - TB XDH

Chiều

   

Thứ 3

(16/8/2022)

Sáng

- 7h30: Dự Đại hội Tỉnh đoàn Khánh Hòa

-8h: Dự Hội thảo Khoa học “Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ ANTQ”

-8h: Dự hội nghị tổng kết Phong trào Nông dân SXKDG huyện Cam Lâm

- Đ/c Hạnh - CT, đ/c Hùng - PCT

- Đ/c Toàn - PCT

- Đ/c Hường - CVP

Chiều

-13h30: Dự hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với đoàn thanh niên

-16h: Dự họp báo công bố chương trình Techfest vùng Nam bộ - Tây nguyên

- Đ/c Hùng - PCT

 

- Đ/c Hạnh - CT

Thứ 4

(17/8/2022)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 5

(18/8/2022)

Sáng

-Từ 18-19/8: Tham gia diễn tập phòng thủ tại Diên Khánh

-Giao ban thường trực, các ban chuyên môn

-8h: Dự hội nghị tổng kết Phong trào Nông dân SXKDG huyện Khánh Sơn

- Đ/c Tư - PCT

 

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

   

Thứ 6

(19/8/2022)

Sáng

-7h30: Dự khai mạc chương trình Techfest vùng Nam bộ - Tây nguyên

-8h: Dự hội nghị tổng kết Phong trào Nông dân SXKDG TP Cam Ranh

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp