Lịch công tác tuần từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(15/5/2023)

 Sáng    

Chiều

   

Thứ 3

(16/5/2023)

Sáng

-8h: Duyệt hồ sơ đại hội Hội Nông dân thành phố Cam Ranh -Đ/c Hạnh-CT; Đ/c Tư- PCT; Đ/c Hiếu-TBXDH

Chiều

   

Thứ 4

(17/5/2023)

Sáng

-8h: Họp giao ban  - Thường trực, LĐ các ban

Chiều

-14h30: Duyệt hồ sơ đại hội Hội Nông dân huyện Vạn Ninh - Đ/c Tư - PCT, đ/c Toàn - PCT, đ/c Hiếu - TB XHD

Thứ 5

(18/5/2023)

Sáng

-8h: Họp giao ban công tác Hội tháng 5

-8h: Khai giảng lớp nghề tại xã Vạn Lương, Nha Trang

- Thường trực, LĐ các ban

- Đ/c Vũ - GĐ TT

Chiều

   

Thứ 6

(19/5/2023)

Sáng

-Họp Quốc hội kỳ họp thứ 5 tại Hà Nội

-7h: Dự Lễ khánh thành tuyến đường giao thông tại xã Suối Cát, Cam Lâm

-6h30: Tham gia hoạt động về nguồn của Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Tư - PCT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp