Lịch công tác tuần từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(15/3/2021)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- CB, CC, VC

Chiều

   

Thứ 3

(16/3/2021)

Sáng

- 8h: Dự hội thảo thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh - Đ/c Hạnh - PCT

Chiều

   

Thứ 4

(17/3/2021)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 5

(18/3/2021)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn tổ chức Ban Chỉ huy tự vệ cơ quan

- Đ/c Toàn - GĐTT

Chiều

- 14h: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đ/c Trung - CT

Thứ 6

(19/3/2021)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị Tỉnh uỷ - Đ/c Trung - CT

Chiều

- 14h: Dự hội nghị hiệp thương lần 2 tại UBMTTQ tỉnh - Đ/c Trung - CT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp