Lịch công tác tuần từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(15/11/2021)

Sáng

- Mở lớp tuyên truyền ATGT, Phòng chống HIV/AIDS tại các huyện từ ngày 15/11 - 18/11

- Ban KTXH

Chiều

- 15h: Hội nghị BCH

- 16h: Họp cơ quan

- UV BCH

- CB, CC, VC

Thứ 3

(16/11/2021)

Sáng

 - 8h: Dự Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy

- Đ/c Hạnh - PCT PT, đ/c Vũ - TB TG

Chiều

- 14h: Tham gia đoàn giám sát NHCSXH tỉnh

- 15h: Chúc mừng ngày thành lập Mặt trận DTTN VN

- Đ/c Hạnh - PCT PT

- Đ/c Tư - PCT, đ/c Duyên - PVP

Thứ 4

(17/11/2021)

Sáng

- Tiếp xúc cử tri ĐBQH - Đ/c Hạnh - PCT PT

Chiều

   

Thứ 5

(18/11/2021)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 6

(19/11/2021)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp