Lịch công tác tuần từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(12/9/2022)

 Sáng

- Từ 11 - 14/9: Dự Hội nghị Nông dân SXKDG tại Hà Nội

- Đ/c Hạnh - CT, đ/c Tuấn - TB KT-XH

Chiều

   

Thứ 3

(13/9/2022)

Sáng

- Kiểm tra Quỹ HTND thị xã Ninh Hòa - Đ/c Toàn - PCT, thành viên

Chiều

   

Thứ 4

(14/9/2022)

Sáng

- Kiểm tra Quỹ HTND huyện Khánh Vĩnh - Thành viên

Chiều

- 14h: Kỷ niệm ngày Viện Hải dương học Nha Trang - Đ/c Hạnh - CT

Thứ 5

(15/9/2022)

Sáng

- 8h: Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự thảo Dự án Luật đất đai

- Kiểm tra Quỹ HTND huyện Diên Khánh

- Đ/c Hùng - PCT

- Thành viên

Chiều

   

Thứ 6

(16/9/2022)

Sáng

-Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân tại xã Diên Xuân, Diên Khánh

- Thường trực, LĐ các ban

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp