Lịch công tác tuần từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(12/4/2021)

Sáng

- 7h05: Chào cờ

- CB, CC, VC

Chiều

- 14h: Họp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh - Đ/c Trung - CT

Thứ 3

(13/4/2021)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 4

(14/4/2021)

Sáng

- Ngày 14 – 15: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI - Đ/c Trung - CT

Chiều

   

Thứ 5

(15/4/2021)

Sáng

-8h: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh uỷ với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức Chính trị xã hội

- 8h: Hội nghị trực tuyết rút kinh nghiệm sau chương trình kiểm tra, giám sát bầu cử Hội đồng nhân

- Tham gia đoàn kiểm tra Ngân hàng CSXH làm việc tại huyện Khánh Sơn

- Đ/c Hạnh - PCT

- Đ/c Hiếu - TB TCKT

 

- Đ/c Dương - PB KTXH

Chiều

- 14h30: Họp triển khai xây dựng mô hình thực hiện Quyết định 81

- Ban TCKT

Thứ 6

(16/4/2021)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử Đại biểu quốc hội

- Họp báo cáo viên Tỉnh uỷ tháng 4

- Đ/c Trung - CT

- Đ/c Vũ - TB TG

Chiều

- 14h: Họp giao ban Thường trực với các ban chuyên môn

- Thường trực, LĐ các ban chuyên môn

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp