Lịch công tác tuần từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(12/12/2022)

 Sáng    

Chiều

-14h: Họp Chi bộ, Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ Đảng viên năm 2022

-14h: Dự hội thảo, phát huy  những giá trị của các dân tộc, tôn giáo

- Đảng viên

- Đ/c Hùng - PCT

Thứ 3

(13/12/2022)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 4

(14/12/2022)

Sáng

-8h: Dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy - Đ/c Toàn - PCT

Chiều

   

Thứ 5

(15/12/2022)

Sáng

-8h: Dự hội nghị tổng kết công tác Hội thị xã Ninh Hòa - Đ/c Tư - PCT

Chiều

   

Thứ 6

(16/12/2022)

Sáng

   

Chiều

 

-14h30: Dự hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

-14h: Dự hội nghị trực tuyến tại Ủy ban tỉnh

- Đ/c Toàn - PCT

- Đ/c Vũ - GĐ TT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp