Lịch công tác tuần từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 14/5/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(10/5/2021)

Sáng

-7h5: Chào cờ

-Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh

-Tiếp xúc cử tri tại Hội trường thị trấn Cam Đức, Cam Lâm

-CB, CC, VC

-Đ/c Trung-CT

-Đ/c Hạnh-PCT

Chiều

-Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh

-Tiếp xúc cử tri tại Hội trường xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm

-Đ/c Trung-CT

-Đ/c Hạnh-PCT

Thứ 3

(11/5/2021)

Sáng

-Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Tân, huyện Diên Khánh

-Tiếp xúc cử tri tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh

-8h: Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật tại thị xã Ninh Hoà

-Đ/c Trung-CT

-Đ/c Hạnh-PCT

-Đ/c Tư - PCT, Ban TCKT

Chiều

-Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Phước, huyện Diên Khánh

-Tiếp xúc cử tri Trung tâm Văn hoá Chính trị TP Cam Ranh

-Đ/c Trung-CT

-Đ/c Hạnh-PCT

Thứ 4

(12/5/2021)

Sáng

-Tiếp xúc cử tri tại Đơn vị 460

-Tiếp xúc cử tri tại xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh

-Đ/c Trung-CT

-Đ/c Hạnh-PCT

Chiều

-Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Điền, huyện Diên Khánh

-15h: Làm việc với Đài truyền hình Khánh Hoà

-Đ/c Trung-CT

-Đ/c Hạnh-PCT

Thứ 5

(13/5/2021)

Sáng

-Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh

-Tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn

-Đ/c Trung-CT

-Đ/c Hạnh-PCT

Chiều

-Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Hoà, huyện Diên Khánh

-Tiếp xúc cử tri tại xã thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

-Đ/c Trung-CT

-Đ/c Hạnh-PCT

Thứ 6

(14/5/2021)

Sáng

-Tiếp xúc cử tri tại xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh -Đ/c Trung - CT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp