Lịch công tác tuần từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(09/5/2022)

 Sáng - 8h: Tiếp xúc cử tri huyện Khánh Sơn - Đ/c Hạnh - CT

Chiều

- 14h: Tiếp xúc cử tri thành phố Cam Ranh - Đ/c Hạnh  - CT

Thứ 3

(10/5/2022)

Sáng

- 8h: Tiếp xúc cử tri huyện Khánh Vĩnh - Đ/c Hạnh - CT

Chiều

- 14h: Tiếp xúc cử tri huyện Diên Khánh

- 14h: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt thoả thuận Bảo hiểm PVI

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Toàn - PCT, Trưởng các ban

Thứ 4

(11/5/2022)

Sáng

- 8h: Tiếp xúc cử tri huyện Cam Lâm

- 7h30: Dự Hội thi Nhà nông đua tài tại tp.Nha Trang

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Toàn - PCT, đ/c Uyên - PB TG

Chiều

- 14h: Tiếp xúc cử tri huyện Trường Sa

- Đ/c Hạnh - CT

Thứ 5

(12/5/2022)

Sáng

- 7h15: Dự Hội thi Nhà nông đua tài huyện Vạn Ninh

- 7h30: Dự Hội thi Nhà nông đua tài huyện Cam Lâm

-8h: Dự hội nghị thông báo nhanh kết quả Nghị quyết TW5

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Toàn - PCT

- Đ/c Toàn - PCT, đ/c Vũ - TB TG

Chiều

- 14h: Dự họp Đoàn Đại biểu Quốc hội

-14h: Dự hội nghị kết nối giao thương tiêu thụ hàng hoá trực tiếp tại Khánh Hoà

- 18h: Dự Phiên chợ đặc sản vùng miền Khánh Hoà 2022

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Toàn - PCT

 

- Đ/c Hạnh - CT

Thứ 6

(13/5/2022)

Sáng

- 7h30: Dự Hội thi Nhà nông đua tài thành phố Cam Ranh

- 8h: Tham gia hoạt động về nguồn của Khối thi đua MTĐT

- Đ/c Hùng - PCT

- Đ/c Toàn - PCT và các đ/c được phân công

Chiều

-14h: Dự hội nghị cán bộ chủ chốt ĐUK các cơ quan tỉnh - Đ/c Hạnh - CT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp