Lịch công tác tuần từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(08/8/2022)

 Sáng

- 8h30: Tham gia đoàn khảo sát của Đoàn Đại biểu QH tại trường Đại học Khánh Hòa

- 8h: Dự hội thảo khoa học cấp tỉnh

- 8h: Dự họp UBND tỉnh

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Toàn - PCT

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

- 14h: Tham gia đoàn khảo sát của Đoàn Đại biểu QH tại trường Đại học Nha Trang

- 14h: Dự sơ kết triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản sàn thương mại điện tử

- Đ/c Hạnh - CT

 

- Đ/c Toàn - PCT

Thứ 3

(09/8/2022)

Sáng

- 8h30: Tham gia đoàn khảo sát của Đoàn Đại biểu QH tại trường CĐ Du lịch Nha Trang

- Đ/c Hạnh - CT

Chiều

-14h: Tham gia đoàn khảo sát của Đoàn Đại biểu QH tại trường Cao đẳng nghề Cam Ranh

- Đ/c Toàn - PCT

Thứ 4

(10/8/2022)

Sáng

- 8h: Dự họp trực tuyến phiên 14 Đại biểu Quốc hội

- 8h: Dự họp với đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo TW phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”

-8h: Dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy

-8h30: Dự Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Tư - PCT

 

- Đ/c Toàn - PCT

- Đ/c Hùng - PCT

 

Chiều

-14h: Đảng ủy khối công bố quyết định kiểm tra Chi bộ

-15h30: Duyệt chương trình tham gia Hội thi Nhà nông đua tài Khu vực 3 tại Ninh Hòa

- Cấp ủy

- Đ/c Hạnh - CT, đ/c Tư - PCT, đ/c Hiếu - TB XDH

Thứ 5

(11/8/2022)

Sáng

-8h30: Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ký kết phối hợp giữa Bưu điện Việt Nam với Hội Nông dân

-8h: Dự họp triển khai Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ
thuật tỉnh

- Đ/c Toàn - PCT, đ/c Vũ - GĐ TT

- Đ/c Tuấn - TB KTXH

Chiều

- 14h: Họp Ban Thường vụ - Thành viên

Thứ 6

(12/8/2022)

Sáng

- Tham gia đoàn kiểm tra của NHCSXH tại Sơn Hiệp, Khánh Sơn

- -8h: Dự ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp