Lịch công tác tuần từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(08/5/2023)

 Sáng

-Tiếp xúc cử tri tại huyện Diên Khánh

- Đ/c Hạnh - CT

Chiều

-Tiếp xúc cử tri tại huyện Khánh Vĩnh

-14h: Lấy số đo quân phục tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Tư - PCT

Thứ 3

(09/5/2023)

Sáng

-Tiếp xúc cử tri tại huyện Cam Lâm

-8h: Dự Hội thảo tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải

 

Đ/c Hùng - PCT

Chiều

-Tiếp xúc cử tri tại huyện Trường Sa - Đ/c Hạnh - CT

Thứ 4

(10/5/2023)

Sáng

-8h: Dự hội nghị đối thoại và triển khai chương trình Vệ sinh an toàn lao động năm 2023

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

-14h: Dự hội nghị tổng kết 15 năm Chương trình “Mái ấm công đoàn”

- Đ/c Hùng - PCT

Thứ 5

(11/5/2023)

Sáng

-8h: Dự họp giao ban Ngân hàng chính sách kỳ 1 năm 2023

 

-8h: Dự hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn viên chức tỉnh

- Đ/c Hùng - PCT, đ/c Dương - PB KTXH

- Đ/c Vũ - GĐ TT, đ/c Phương PVP

Chiều

 

 

Thứ 6

(12/5/2023)

Sáng

 -Dự họp Đoàn đại biểu Quốc hội (cả ngày)

-8h30: Dự khai giảng lớp nghề tại Ninh Ích – Ninh Hòa

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Vũ - GĐTT

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp