Lịch công tác tuần từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(08/11/2021)

Sáng

- Từ ngày 08 - 13/11: Dự họp Quốc hội - Đ/c Hạnh - PCT PT

Chiều

- 16h: Họp Ban chỉ đạo Trung tâm cứu trợ Covid - Đ/c Tư - PCT

Thứ 3

(09/11/2021)

Sáng

   

Chiều

- 14h: Họp thẩm định các tiêu chí thi đua Khối huyện  - Thường trực, LĐ các ban

Thứ 4

(10/11/2021)

Sáng

   

Chiều

- 14h: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đ/c Tư - PCT

Thứ 5

(11/11/2021)

Sáng

- 8h: Hội nghị giao ban tháng 11; xét thi đua các huyện, thị, thành Hội năm 2021

- 8h: Tham gia đoàn giám sát của Sở LĐTB & XH tỉnh

- Thường trực, LĐ các ban

- Đ/c Duyên - PCVP

Chiều

   

Thứ 6

(12/11/2021)

Sáng

   

Chiều

-14h: Họp Hội đồng thi đua khen thuởng

-15h30: Họp Ban Thường vụ

- Thành viên

- UV BTV

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp