Lịch công tác tuần từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(07/11/2022)

 Sáng

- Dự họp Quốc Hội kỳ thứ 4 tại Hà Nội

- Dự họp phân bổ biên chế giai đoạn 2022 – 2026

- Dự họp Ủy ban tỉnh thường kỳ

-Đ/c Hạnh-CT

-Đ/c Toàn-PCT

-Đ/c Hùng-PCT

Chiều

-14h: Dự họp rà soát thống nhất chấm điểm thi đua công tác Hội và phong trào nông dân các huyện năm 2022

- Thường trực, LĐ các ban

Thứ 3

(08/11/2022)

Sáng

-Từ ngày 08 – 10/11: Dự tập huấn Dự án Môi trường Trung ương Hội tổ chức tại Khánh Hòa

-Kiểm tra hoạt động ủy thác cùng Ngân hàng CSXH tại TP Cam Ranh; huyện Cam Lâm

- Đ/c Hùng - PCT, Ban KTXH

- Ban KTXH

Chiều

   

Thứ 4

(09/11/2022)

Sáng

-8h: Họp bình xét thi đua các huyện, thị, thành Hội

- Thường trực, LĐ các ban, CT - PCT HND các huyện

Chiều

   

Thứ 5

10/11/2022)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 6

(11/11/2022)

Sáng

- 8h: Họp hội đồng thi đua khen thưởng - Thành viên

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp