Lịch công tác tuần từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/5/2024

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/5/2024
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(06/5/2024)

 Sáng

- 5h30: Dự lễ chào cờ tháng 5/2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh tại Quảng trường 2/4

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

- 14h00: Họp Thường trực và lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm

- 15h00: Dự Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Cao Bằng tại Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

 

- Đ/c Tuấn - TB KTXH

Thứ 3

(07/5/2024)

Sáng

- 9h00: Tiếp xúc cử tri tại huyện Khánh Sơn - Đ/c Hạnh - CT

Chiều

- 14h00: Tiếp xúc cử tri tại thành phố Cam Ranh

- 14h00: Báo cáo viên chuyên đề tập huấn nhiệm vụ công tác Hội tại thị xã Ninh Hòa

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Tuấn - TB KTXH

Thứ 4

(08/5/2024)

Sáng

- 8h00: Tiếp xúc cử tri tại huyện Khánh Vĩnh - Đ/c Hạnh - CT

Chiều

- 14h00: Tiếp xúc cử tri tại huyện Diên Khánh - Đ/c Hạnh - CT

Thứ 5

(09/5/2024)

Sáng

- 8h00: Tiếp xúc cử tri tại huyện Cam Lâm - Đ/c Hạnh - CT

Chiều

- 14h00: Tiếp xúc cử tri tại huyện Trường Sa - Đ/c Hạnh - CT

Thứ 6

(10/5/2024)

Sáng

 - 8h00: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW tại Hội Trường Tỉnh ủy

- 7h45: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tại VNPT

- 8h00: Dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật

- 8h30: Dự Hội nghị triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Sở Công thương

- Đ/c Hạnh - CT

 

- Đ/c Toàn - PCT

- Đ/c Toàn - PCT

 

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

- 14h30: Dự Hội nghị để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị Ban Bí thư chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Đ/c Hạnh - CT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp