Lịch công tác tuần từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(05/9/2022)

 Sáng    

Chiều

-14h: Họp Thường trự; Văn phòng; Ban Kinh tế- Xã hội  

Thứ 3

(06/9/2022)

Sáng

-8h: Dự hội thảo xin ý kiến dự thảo Đề án thí điểm phát triển nuôi biển

 

Chiều

-14h: Trao tặng công trình An sinh xã hội, thăm mô hình NDSXKDG tại Khánh Vĩnh

-Thường trực; Văn phòng; Ban Xây dựng Hội; Ban KT-XH

Thứ 4

(07/9/2022)

Sáng

   

Chiều

-14h: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ

-17h30: Dự Chương trình “Đêm Trung thu” 2022

- Đ/c Toàn - PCT

- Đ/c Hùng - PCT

Thứ 5

(08/9/2022)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 6

(09/9/2022)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp