Lịch công tác tuần từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(03/10/2022)

 Sáng

-Tiếp xúc cử tri tại huyện Khánh Sơn và tp Cam Ranh

-8h: Dự hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nội bộ

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

   

Thứ 3

(04/10/2022)

Sáng

-Tiếp xúc cử tri tại huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm

-8h: Dự hội nghị Thường trực Tỉnh ủy

-Ngày 4-5: Dự họp Hội đồng tư vấn nhiệm vụ phát triển tài sản trí tuệ

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Toàn - PCT

Chiều

   

Thứ 4

(05/10/2022)

Sáng

-Tiếp xúc cử tri tại huyện Khánh Vĩnh và Trường Sa

-8h: Dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36CT/TW

-8h: Báo cáo viên tuyên truyền về chính sách dân tộc và công tác dân tộc tại Ninh Hòa

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Hùng - PCT

- Đ/c Tuấn - TB KTXH

Chiều

   

Thứ 5

(06/10/2022)

Sáng

-8h: Họp Ban Thường vụ

-8h: Báo cáo viên tuyên truyền về chính sách dân tộc và công tác dân tộc tại Khánh Vĩnh

-Ngày 6-8: Tham gia Hội chợ tại TP Hồ Chí Minh

- Thành viên

- Đ/c Tuấn - TB KTXH

- Đ/c Vũ - GĐTT

Chiều

   

Thứ 6

(07/10/2022)

Sáng

-8h: Tham gia đoàn giám sát Đại biểu Quốc Hội tại huyện Vạn Ninh

-8h: Dự hội nghị tập huấn nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Hiếu - TB XDH

Chiều

-14h: Tham gia đoàn giám sát Đại biểu Quốc Hội tại UBND tỉnh - Đ/c Hạnh - CT

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp