Lịch công tác tuần từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(01/8/2022)

 Sáng

- 8h: Dự hội nghị công tác Dân Vận 6 tháng đầu năm

- Đ/c Tư - PCT

Chiều

- 14h30: Dự hội nghị bất thường UBMT Tổ quốc tỉnh

- 13h30: Dự hội thao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 16h: Hội ý Thường trực; Chánh Văn phòng

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Hiếu - TB XDH

 

Thứ 3

(02/8/2022)

Sáng

- Dự họp Quốc Hội, góp ý Luật tại Tp. Hồ Chí Minh (2-5/8)

- 8h: Tham gia đoàn giám sát công tác Đào tạo nghề tại Khánh Sơn

- Đ/c Hạnh - CT

- Đ/c Huy - PGĐ TT

Chiều

   

Thứ 4

(03/8/2022)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị tổng kết 5 năm Phong trào NDXSKDG Hội Nông dân TP Nha Trang

- Đ/c Toàn - PCT

Chiều

- 14h: Dự hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng - Đ/c Toàn - PCT

Thứ 5

(04/8/2022)

Sáng

- 8h: Dự hội nghị Ban Chấp hành mở rộng của Hội Nông dân huyện Cam Lâm

- Đi thăm mô hình tại TP Cam Ranh

- Đ/c Hùng - PCT

- Đ/c Hùng - PCT, đ/c Tuấn - TB KTXH

Chiều

   

Thứ 6

(05/8/2022)

Sáng

- 8h: Dự diễn đàn tri thức lần 1/2022 của Liên Hiệp các Hội KHKT tỉnh

- Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân các huyện, thị, thành phố tại Khánh Sơn (5-6/8)

- Đ/c Hùng - PCT

- Thường trực, Trưởng các ban

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp