Lịch công tác tuần từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(01/4/2024)

 Sáng    

Chiều

- 14h00: Họp giao ban Thường trực, lãnh đạo các ban chuyên môn và Tổ dự thảo Đề án Quỹ hỗ trợ nông dân

- Thành viên

Thứ 3

(02/4/2024)

Sáng

- 6h00: Dự lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa 02/4/1975 - 02/4/2024 kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang 1924 – 2024

- 7h30: Dự lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang, 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa tại 46 Trần Phú

- 10h00: Dự lễ khởi công dự án xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh ủy

- Đ/c Hùng - PCT

 

 

- Đ/c Hạnh - CT

 

- Đ/c Hạnh - CT

Chiều

- 19h30: Dự chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang, 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa 

- Đ/c Hùng - PCT

Thứ 4

(03/4/2024)

Sáng

- 8h00: Khảo sát mô hình Quỹ hỗ trợ nông dân, chi tổ hội nghề nghiệp tại huyện Vạn Ninh

 

- 8h00: Dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc Quý I năm 2024

- Đ/c Toàn - PCT, đ/c Hiếu - TB XDH, đ/c Huy - PGĐ TT

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

   

Thứ 5

(04/4/2024)

Sáng

- Từ ngày 04-05: Dự các cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định KH&CN năm 2024 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa tại Sở Khoa học và Công nghệ

- Đ/c Hùng - PCT

Chiều

   

Thứ 6

(05/4/2024)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp